O nama

Link line je osnovan 2010. godine u Novom Sadu,  kao građevinsko preduzeće za proizvodnju i ugradnju građevinske stolarije i bravarije. Dugogodišnjim radom i iskustvom u Srbiji i inostranstvu uspeli smo da objedinimo stečeno iskustvo, snagu mladosti  sa novim tehnologijama u proizvodnji aluminijumske i PVC stolarije.

Prevashodna odgovornost koju nosi preduzetnički duh svih zaposlenih, sastavljenih od tima iskusnih i sposobnih majstora, predstavlja dobru osnovu za kontinuiran razvoj preduzeća u budućem uspešnom poslovanju. Visok kvalitet opreme i tehnologije izrade kao i profesionalna usluga ugradnje svih naših proizvoda opredeljuje nas kao preduzeće sa izgra­đenim sopstvenim identitetom i prepoznatljivim imidžom. U mogućnosti smo da svojim kupcima ponudimo kompletna i trajna rešenja.

LINKLine Proizvodnja

Delatnost

Na lokaciji od 5 ha izgrađeno je 600m2 proizvodnog i skladišnog prostora sa tehnološkim linijama na kojima se ostvaruju proizvodni programi:

 • Proizvodnja i ugradnja građevinske stolarije (ALU i PVC vrata i prozori, garžna i rolo vrata, senzorska vrata, klizne stene i podizno klizni sistemi)
 • Adaptacija i rekonstrukcija (molersko-farbarski, gipsarski, keramičarski, podopolagački…)
 • Enterijer i uređenje (projektovanje enterijera i 3D izgled budućeg adaptiranog prostora)
 • Čelične konstrukcije (izgradnja industrijskih hala po principu ključ u ruke)

Program rada preduzeća je u neprekidnom procesu rasta i razvoja koji se neprekidno proširuje i usavršava.

Misija

Svoju misiju preduzeće ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, razvojem i inoviranjem usluga i metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem dostizanja najvišeg nivoa konkurentske sposobnosti na tržištu.

Misija preduzeća Link line utvrđena je i ostvaruje se putem elemenata:

Svrha postojanja

Zadovoljenje potreba ku­pa­ca, zaposlenih i društva u celini, izradom i ugradnjom stolarije vrhunskog kvaliteta, kao i visok nivo pružanja usluga u završnim građevinskim radovima.

Strategija dejstva

Agresivan nastup na tržištu koji se obezbeđuje stalnim, sopstvenim raz­vojem i uvođenjem novih tehnoloških rešenja i savremene opreme u proizvodne pogone.

Standardi ponašanja

Skup pravila u ponašanju zaposlenih u radu, internom i eksternom ko­mu­niciranju, motivisanih za lični stručni razvoj putem orijentacije ka zadovoljenju potreba ku­pa­ca – potrošača i ukupnom razvoju preduzeća.

Pokretači poluge

Visok kvalitet organizacionih i tehničko-tehnoloških podloga koji obezbe­đuje potpunu racionalnost svih postupaka i visok kva­li­tet zaposlenih zasnovan na moral­nim principima koji odslikavaju međusobno uvažavanje i poverenje, pripadnost kolektivu i pojedi­nač­ni doprinos ugledu preduzeća.

Misijom su određene potrebne i dovoljne podloge koje usmeravaju ukupan napor zaposlenih u ost­va­ri­va­nju efekata potrebnih za uspešan rad, razvoj i opstanak preduzeća Link line na tržištu, kao preduzeća sa izgra­đenim sopstvenim identitetom i prepoznatljivim imidžom.

Vizija

Vizija preduzeća Link line izgrađena je na orijentaciji ka:

 • razvoju proizvoda i usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta – ku­pa­ca i sopstvenih ideja i projektnih rešenja,
 • primeni savremenih proizvodnih procesa u proizvodnji Alu i PVC stolarije, visoke pogodnosti za upotrebu i bezbe­d­nosti korisnika,
 • savremenom stručnom, tehnič­kom i tehno­lo­škom nivou procesa rada i poslovanja, konku­rentnom najrazvijenijim preduzećima u području rada i
 • stalnom razvoju resursa – kadrova, opreme, prostornih struktura i uslova rada,

sve u cilju stalnog povećanja ukupnog kvaliteta proizvoda i život­nog stan­darda zaposlenih na nivou ze­malja razvijenog sveta.

Liderski položaj i prepoznatljiv imidž u društvu najboljih!

Organizacija

Preduzeće Link line sastoji se iz tri organizacione celine čiji su položaj i uloga u organizacionoj strukturi, način funkcionisanja i međusobne veze prikazani na slici.

Preduzeće po­se­duje sopstvene ljudske re­su­r­se i opremu, u okviru Sektora proizvodnje i razvoja. Usluge koje pružamo u okviru ovog sektora su:

 • Odeljenje logistike koje u svom okviru sadrži procese nabavke, transporta i skladištenja
 • Odeljenje pripreme proizvodnje gde se vrši prijem i izdavanje materijala, robe i proizvoda
 • Odeljenje proizvodnje građ.stolarije predstavlja jedan od glavnih procesa u preduzecu u kom se odvija proizvodnja ALU i PVC stolarije (vrata i prozori).

Procesi realizacije građevinsko-zanatskih radova i izgradnje objekata visokogradnje, u preduzeću Link line organizovani su u okviru samostalne, kadrovski i tehnološki osposobljene Službe inženjeringa, koja je sastavljena od sledećih organizacionih delova:

 • Odeljenje marketinga i promocije
 • Odeljenje operative (izvođenja građevinskih radova)
 • Odeljenje komercijalnih i opštih  poslova

U okviru ovog sektora nalazi se  trgovina i prodaja naših proizvoda. Od naših glavnih proizvoda koje nudimo našim kupcima su:

 • Aluminijumska stolarija (prozori, vrata, portali)
 • PVC stolarija (prozori, vrata, portali)
 • Rolo rešetke i garažna vrata
 • Senzorska vrata
LINKline shema organizacije

Pošaljite upit